I sesja

22 listopada 2018 r.

II sesja

30 listopada 2018 r.

III sesja

17 grudnia 2018 r.

IV sesja

21 grudnia 2018 r.

V sesja

3 stycznia 2019 r.

VI sesja

31 stycznia 2019 r.

VII sesja

28 lutego 2019 r.

VIII sesja

12 kwietnia 2019 r.

IX sesja

24 maja 2019 r.

IX sesja

29 maja 2019 r.

X sesja

28 czerwca 2019 r.

XI sesja

4 lipiec 2019 r.

XII sesja

21 sierpnia 2019 r.

XIII sesja (cz. 1)

27 września 2019 r.

XIII sesja (cz. 2)

27 września 2019 r.

XIV sesja (cz. 1)

30 października 2019 r.

XIV sesja (cz. 2)

30 października 2019 r.

XIV sesja (cz. 3)

30 października 2019 r.

XV sesja

28 listopada 2019 r.

XVI sesja

2 grudnia 2019 r.

XVII sesja (cz. 1)

16 grudnia 2019 r.

XVII sesja (cz. 2)

16 grudnia 2019 r.

XVIII sesja

30 grudnia 2019 r.

XIX sesja (cz. 1)

29 stycznia 2020 r.

XIX sesja (cz. 2)

29 stycznia 2020 r.

XX sesja

5 marca 2020 r.

XXI sesja

27 maja 2020 r.

XXII sesja

30 czerwiec 2020 r.
Copyright ©2020 WTJ, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 9004